Dofinansowanie

Co oferujemy?

Koncepcja zwiększania wartości Spółki przedstawiona jest w dwóch wariatach w zależności od potrzeb Spółki. Pierwszy wariant przedstawia Progress Holding jako nowego akcjonariusza, który zwiększa kapitał Spółki, a następnie dobierani są inwestorzy instytucjonalni. Wariat drugi przywiduje uczestnictwo Progress Holding w procesie zwiększenia kapitalizacji Spółki na równi z innymi inwestorami.

Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie – zadzwoń do nas

Wariant I

Progress Holding Sp. z o.o. jako nowy akcjonariusz i Doradca

Wariant II

Progress Holding Sp. z o.o. występuje w roli Finansowego Doradcy

Poziom finansowania do 200 tyś. PLNPoziom finansowania między 1 a 4 mln PLN
1. Progress Holding podwyższa kapitał  Spółki jako nowy akcjonariusz1. Zawarcie umowy o współpracy na zasadach komercyjnych
2. Sporządzenie strategii (składającej się z kilku etapów; strategia zawiera cele, źródła finansów, sposób ich osiągnięcia)2. Sporządzenie strategii (kilka etapów strategii; cele, źródła finansów, sposób ich osiągnięcia)
3. Wycena Spółki metodą DCF i porównawczą3. Przygotowanie spółki do emisji akcji i wejścia na NewConnect
4. Przekształcenie spółki w S.A. , jeśli wcześniej to nie nastąpiło.4. Pozyskanie finansowania od inwestorów
5. Proces pozyskiwania inwestorów instytucjonalnych5. Debiut
6. Przygotowanie spółki do emisji akcji i wejścia na NewConnect
7. Preferowane branże: Internet, telekomunikacja (tylko skomercjalizowane projekty)
Zalety
1. Szybkie zwiększenie kapitału1. Szybszy sposób na pozyskanie docelowego kapitału, upublicznienie spółki
2. Więcej czasu na zwiększenie kapitalizacji spółki co w przyszłości pozwoli na jej wyższą wycenę2. Szersze grono inwestorów
3. Zrealizowanie pierwszych strategia wpłynie pozytywnie na wycenę spółki3. Budowanie historii na giełdzie
4. Budowa historii4. Pozyskanie większego kapitału
5. Obecność inwestora instytucjonalnego5. Szybsze korzystanie z zalet bycia spółką publiczną (większa wiarygodność wobec banków ora innych instytucji finansowych, promocja i rozpoznawalność firmy, doskonała ekspozycja firmy na inwestorów)
6. Niższa cena za usługi PH6. Usługi PH na warunkach rynkowych

Czego szukamy?

Rola Progress Holding Sp. z o.o., polega na przygotowaniu Spółki do pozyskania finansowania od inwestorów instytucjonalnych, bądź też prywatnych. Progress Holding uczestniczy własnymi środkami w finansowaniu projektu, dlatego szukamy projektów innowacyjnych mających duży potencjał wzrostu. Proces przygotowania podmiotu uwzględnia: przygotowanie strategii, planów inwestycyjnych, analiz i wyceny Spółki, oraz zmian formalno-prawnych tak, aby inwestorzy finansowi gotowi byli podjąć decyzje inwestycyjne. Dany proces składa się z wielu płaszczyzn, a najważniejszymi jego punktami jest budowa strategii i planu finansowego, których to realizacja pozwoli na zwiększenie wartości Spółki. Proces kwalifikacyjny opiera się o formularzu Progress Holding Sp z o. o., który wysyłamy do klientów.

Warunkiem naszego uczestnictwa w procesie zwiększenia wartości spółki są następujące elementy:

  • Dotychczasowe kierownictwo nadal zarządza spółką
  • Brak diametralnych zmian w składzie akcjonariuszy/udziałowców/wspólników
  • Następuje realizacja założonej strategii
Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: