Zakładanie spółek dla przedsiębiorców, obsługa po rosyjsku

Spółki zakładane za granicą to coraz popularniejszy sposób na prowadzenie działalności. Dlaczego wiele osób decyduje się na nie i jakie ryzyko niesie to ze sobą? Jak wygląda zakładanie spółki przez obcokrajowców?

Jak dokładnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy jako polski przedsiębiorca chcemy założyć spółkę poza granicami kraju? Wszystkie działania należy przede wszystkim oprzeć na analizie ryzyka, jaką niesie ze sobą działalność w obcym kraju. Pamiętajmy, że założenie spółki na przykład w Wielkiej Brytanii może wiązać się z kontrolami. Organy skarbowe mogą bowiem uznać to na sposób na ominięcie polskich regulacji podatkowych.

Często powodem założenia spółki zagranicznej jest także chęć skorzystania z korzystniejszych przepisów podatkowych lub gospodarczy, które obowiązują w danym kraju i na których jako przedsiębiorca możemy znacznie skorzystać. W związku z tym musimy wybrać najbardziej odpowiednią formę prawną naszej działalności, która pozwoli nam na osiągnięcie maksymalnych zysków z działań prowadzonych za granicą. Wybór ten uwzględnia także cele biznesowe, które chcemy osiągnąć w nowym miejscu działalności. Tylko wtedy zakładanie spółek będzie miało sens.

Zaletą jest także rozszerzenie działalności na nowe rynki. Popularnym miejscem na takie działania są Czechy, Niemcy, Ukraina czy właśnie Wielka Brytania. Wraz z powstaniem spółki zyskujemy dostęp do nowych krajów, klientów i możliwości. Pamiętajmy jednak o tym, że wkraczając na nowy teren należy przeprowadzić jego dokładną analizę, ponieważ niesie to ze sobą ryzyko. Musimy wiedzieć, z jakiego rodzaju klientem mamy do czynienia, rozpoznać jego potrzeby, a przede wszystkim, czy nasz produkt jest na tym rynku w ogóle potrzebny. Możemy w ten sposób uzyskać dostęp do nowych surowców, co pozwoli nam na rozwój działalności. Nie bez znaczenia jest także dostęp do pracowników, których możemy zatrudnić za niższe pieniądze niż na terenie kraju, w którym żyjemy. Możemy także za granicą znaleźć lepszych specjalistów, wykwalifikowanych z niedostępnych dla nas wcześniej dziedzinach.

Nie obędzie się także bez zgromadzenia podstawowej wiedzy na tematy kraju, w którym chcemy spółkę zakładać. Dzięki temu unikniemy zaskoczenia, gdy okaże się, że według przepisów musimy ponieść dodatkowe koszty, które są oczywiste dla właścicieli firm w danym kraju. Należy także otworzyć rachunek bankowy w wybranym kraju. Pamiętajmy także o wystąpieniu o odpowiednie koncesje i zezwolenia, bez których nie będziemy mogli prowadzić naszej działalności w pełni legalnie i swobodnie. Sprawdźmy też, czy kraj ten ma podpisane umowy o wymianie informacji podatkowej, ponieważ sytuacja jest bezpieczniejsza, jeżeli odpowiedź jest twierdząca.

Zakładanie spółki za granicą najlepiej powierzyć specjalistom, którzy przeprowadzą swojego klienta przez ten proces. Ważne jest to, aby były to osoby, które znają prawo i mają doświadczenie w zakładaniu spółek poza granicami kraju. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na problemy natury prawnej, które utrudnią prowadzenie działalności. Istotne jest także utworzenie statutów spółek oraz pamiętanie o tym, aby dokumenty powstawały w języku wybranego kraju. Należy więc także skorzystać z usług tłumacza. Możemy także zlecić całość działania i stworzenia spółki na przykład kancelarii prawnej, która specjalizuje się w tego typu zadaniach. Dzięki temu uzyskamy też pomoc w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które są wymagane przy takim działaniu, doradztwo oraz wsparcie w razie nieprzewidzianych problemów natury prawnej.

Progres Holding oferuje między innymi wsparcie dla klientów, którzy zastanawiają się nad otwarciem spółki poza granicami Polski i chcą pozyskać kontrahentów  zagranicznych. Jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom w rozeznaniu się w wschodnich rynkach, przygotowaniu niezbędnych formalności oraz możemy zaoferować obsługę w języku rosyjskim. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnej usługi można spokojnie rozpocząć swoją działalność na zagranicznym rynku, bez ryzyka popełniania błędu, który będzie wiele kosztował naszą firmę.

Kiedy dopilnujemy wszystkich wymienionych wcześniej kwestii, możemy rozpocząć spokojną i legalną działalność za granicą. Zakładanie spółek przez obcokrajowca może być wyjątkowo korzystne. Nasza firma może zyskać na tym nowych pracowników, nowych klientów oraz kolejne możliwości, które ułatwią nam przejście na kolejne etapy podczas dążenia do spełnienia swoich założeń biznesowych i wypracowania satysfakcjonujących nas zysków.

Polska należy do stabilnych i dynamicznie rozwijających krajów w Europie, jest szóstą gospodarką UE.

Polska plasuje się na 39 miejscu z 189 krajów pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej i komfortu prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców.

  • Będąc właścicielem firmy w Polsce, można działać w całej UE. W takim przypadku firmajest zwolniona z opłat celnych i automatycznie staje się członkiem europejskich programów kredytowych i wspomagania biznesu.
  • Członkowie zarządu polskiej firmy, mogą uzyskać roczną wizę z prawem do pracy, co daje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt (karty czasowego pobytu), a następnie stały pobyt i obywatelstwo Polski dla siebie i członków rodziny.
  • Dzieci członków zarządu mogą ubiegać się o bezpłatną edukację w EU.
  • Możliwość uzyskania dotacji i grantów unijnych na rozwój firmy.
  • Optymalny system podatkowy w porównaniu z innymi krajami europejskimi – w Polsce, podatek dochodowy CIT wynosi 9% (przy sprzedaży do 1,2 mln EUR) , podczas gdy w Niemczech – 30%, Węgrzech – 20,6%, Estonii – 21%.

Poznaj jak zakładać spółki dla cudzoziemców, jak tanio założyć spółkę, jakie są uwarunkowania prowadzenia działalności w Polsce – napisz do nas

Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby otworzyć firmę, faktycznie niezbędny jest tylko ważny paszport założyciela, a cała procedura trwa około miesiąca. Do podstawowych etapów założenia firmy należą:

  • Podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zawiera podstawowe informacje (imię i nazwisko oraz adres osoby, działalność, liczba akcjonariuszy. Możliwe jest także założenie firmy przez internet, lecz z oganiczonym zakresem działalności.
  • kapitał spółki – w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wymagany jest stosunkowo niewielki kapitał (około 1250 euro), niskie koszty operacyjne firmy – od 150 euro miesięcznie. Koszty notarialne Rejestracji około 500 euro.
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestr spółek jest prowadzony przez Sąd Gospodarczy (KRS).
Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: