Znalezienie klienta na Ukrainie

Progress Holding posiada 15 letnie doświadczenie we współpracy z klientami z rynku ukraińskiego.

Nasze usługi obejmują:

  1. W przypadku eksportu – na zidentyfikowaniu potencjalnych klientów na rynku ukraińskim i zainteresowaniu ich produktami polskiego dostawcy.
  2. W przypadku importu – na zidentyfikowaniu potencjalnych sprzedawców lub producentów na rynku ukraińskim i zainteresowaniu i nakłonieniu do sprzedaży produktów dla polskiego odbiorcy.
  3. W przypadku kooperacji – na zidentyfikowaniu potencjalnych kooperantów lub producentów i nakłonienia ich do współpracy.
  4. W przypadku dostarczenia pracowników – na skontaktowaniu z potencjalnymi dostawcami pracowników.
  5. Analiza rynku ukraińskiego w zakresie sprzedaży towarów, popytu i konkurencji.
  6. Jakie są stosowane cła i warunki transportu

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i napisz do nas – office@progressholding.pl

Rynek ukraiński, pomimo  bliskiego położenia geograficznego , dużego ruchu osobowego daleko nie wyczerpał możliwości dla polskich eksporterów i importerów. Zawirowania polityczne z 2014 r negatywnie odbiły się na  polskim eksporcie na Ukrainę, aczkolwiek w ostatnich latach  znacząco wzrasta ilość i wartość polskiego eksportu na Ukrainę. To samo dzieje się z importem towarów i usług z Ukrainy. Znaczącym bodźcem w tym zakresie była dewaluacja  ukraińskiej hrywny, co spowodowało, że prawie wszystkie towary ukraińskie stały się znacząco tańsze. W 2018  importowaliśmy z Ukrainy towary i usługi na kwotę importujemy 2,6 mld EUR a wyeksportowaliśmy na kwotę  4,5 mld EUR.

Pomimo, że często spotyka się opinię, że  rynek ukraiński  charakteryzuje się wysokim ryzykiem, i często można zostać oszukanym, to jednak w Ukrainie działa ponad 1000 polskich przedsiębiorców, głównie MŚP a eksport polskich firm w 2017 r przekroczył 4,5 mld EUR. Oznacza to , że wiele firm jednak zarabia.  Liczby same za siebie mówią, niezależnie od komentarzy ekspertów.

Rynek ukraiński dalej daje możliwości dla polskich inwestorów i eksporterów.  Ponieważ stale rośnie dynamika polskich inwestycji na Ukrainie jak i eksportu. W Ukrainie otwierają się kolejne firmy z Polski. Od kilku lat widzimy także dużą ilość firm polskich zakładanych przez Ukraińców. Dużo jest małych firm, których nie obejmują statystyki, ale widać w rejestrach KRS jak dużo jest właścicieli z nazwiskami  rosyjskojęzycznymi.

W przypadku eksportu na Ukrainę, jakie powinny być pierwsze kroki?

Progress Holding może wyręczyć klienta, który myśli o transakcjach z wschodnimi sąsiadami jest zbadanie i analiza rynku, zapoznanie się z panującym w danym kraju prawem, przeprowadzeniu badań, żeby wiedzieć, z jakimi potrzebami klientów będzie się musiał mierzyć. Obecnie najwięcej eksportujemy: kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części, pojazdów nieszynowych oraz ich części i akcesoriów, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części i akcesoriów.

Co importujemy? Największy udział w eksporcie dotyczy: żelaza, żeliwa i stali, chemikaliów organicznych oraz drewna i wyrobów z drewna, węgla drzewnego

Potencjalny polski eksporter powinien zebrać dane dotyczące danego produktu, jak wygląda praktyka handlu, jakie są dane techniczne produktów, jakie wolumeny są sprzedawana, jakie są zasady płatności,  główni gracze na rynku. Można zidentyfikować nisze rynkowe, gdzie konkurencja nie jest tak duża. Progress Holding zajmuje się analizami danego produktu znalezieniem operatorów, dystrybutorów  na lokalnym rynku  ukraińskim. Klienci , którzy mogą stać się  nabywcami produktów Waszej firmy. Ponadto, możemy wskazać konkurentów – zarówno lokalnych jak i zagranicznych.

Jak pozyskać klientów na Ukrainie?

Poziom konkurencyjności na rynku ukraińskim jest niższy, jednakże klienci stawiają duże wymagania. Inna jest mentalność klientów przy wyborze produktów. Dla towarów pierwszej potrzeby najważniejszym warunkiem jest cena. Jeżeli nie będziemy świadomi, co klienci mają do dyspozycji od krajowych producentów, to możemy bardzo łatwo przegrać z nimi starcie o uwagę odbiorców, którzy chętniej skorzystają ze znanego towaru, dopasowanego do ich kieszeni i potrzeb.

Istotnym warunkiem jest sprawdzenie wiarygodności partnera ukraińskiego. Jak sprawdzić wiarygodność firmy? Podstawowe dane są dostępne w rejestrach przedsiębiorców, można sprawdzić, czy klient ma sprawy sądowe. Możliwa jest także głębsza analiza, włączając wizytacje klienta i zebranie informacji od kontrahentów. Sprawdzenie wiarygodności ukraińskiej firmy może się odbywać na wiele różnych sposobów. Najprostszym i najszybciej dostępnym jest sprawdzenie  opinii o danej firmie w Internecie. Jeżeli coś jest nie tak, to niezadowoleni klienci z pewnością dali temu wyraz. Dalej informacji zasięgnąć można w takich miejscach jak giełdy długów, Krajowy Rejestr Sądowy czy Biuro Informacji Gospodarczej. Jeżeli jest taka możliwość, to warto także szukać informacji u wcześniejszych partnerów danej firmy – jak przebiegała współpraca, czy wszystko odbywało się zgodnie z prawem i przyjętymi założeniami, czy umowy były dotrzymywane itp. To pozwoli nam zorientować się, czy warto nawiązywać współpracę z danym kontrahentem.

W tym  zakresie Progress Holding może szybko sprawdzić wiarygodność  klienta w sposób uproszony, lub  szczegółowo sprawdzić jak płaci swoim kontrahentom, czy nie ma zaległości w rozliczeniach z dostawcami , jaka ma opinię u dostawców jako terminowy płatnik. Wiemy, jak sprawdzić rzetelność i wypłacalność firmy.

Na zlecenie sprawdzamy wymagania nowych rynków, wymagania wobec towaru. Rynek ukraiński, rosyjski czy białoruski posiadają swoją specyfikę. Poleganie na jednym kraju może stać się zagrożeniem w przypadku zmian w popycie, wprowadzenie dodatkowych wymogów lub ograniczeń na danym rynku. Do naszych obowiązków należy sprawdzenie, czy produkt Państwa firmy spełnia standardy rynku oraz wymagania certyfikacyjne.

Kolejnym działaniem, jakim zajmuje się Progress Holding to analiza konkurentów. Dlatego też zanim planujecie wejść na rynek, konieczne jest, zbadanie i zidentyfikować silnych i słabych stron produktu. Na przykład, niska cena prawie nigdy nie zrekompensuje niskiej jakości.

Sprawdź jak zdobyć klientów na Ukrainie, jak sprzedawać na Ukrainę – napisz do nas – office@progressholding.pl

Na zlecenie sprawdzamy wymagania nowych rynków, wymagania wobec towaru. Rynek ukraiński, rosyjski czy białoruski posiadają swoją specyfikę. Poleganie na jednym kraju może stać się zagrożeniem w przypadku zmian w popycie, wprowadzenie dodatkowych wymogów lub ograniczeń na danym rynku. Do naszych obowiązków należy sprawdzenie, czy produkt Państwa firmy spełnia standardy rynku oraz wymagania certyfikacyjne.

Progress Holding przeprowadza analizę konkurentów. Dlatego też zanim planujecie wejść na rynek, konieczne jest, zbadanie i zidentyfikować silnych i słabych stron produktu. Na przykład, niska cena prawie nigdy nie zrekompensuje niskiej jakości.

Umiemy ocenić przygotowanie firmy planującej sprzedawać swoje produkty lub usługi w innych krajach. Niezbędne jest posiadanie odpowiednich zasobów organizacyjno – finansowych do zdobycie innych rynków. Należy również rozważyć, czy firma ma wystarczającą zdolność produkcyjną do zaspokojenia popytu na eksport, ponieważ niedobór towarów może prowadzić do niepożądanych opóźnień w dostawach. Chętnie wesprzemy Państwa działania.

Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: