Usługi dystrybucyjne

Progress Holding  świadczy usługi dystrybucyjne dla firm polskich, ukraińskich oraz firm z innych krajów. Posiadamy kontrahentów z szeregu sektorów z Polski i Ukrainy, z którymi współpracujemy od lat. Na tej podstawie możemy potwierdzić, że część z naszych kontrahentów są firmami godnymi  polecenia, szanującymi swoją reputację. Progress Holding posiada szczególnie dobre kontakty z firmami z sektorów produkcji żywności, IT oraz budownictwa.

Co importować z Ukrainy, jakie towary  – polscy przedsiębiorcy często zadają te pytanie

Z uwagi na zróżnicowanie rynków,  handel Polska- Ukraina posiada duży potencjał. Na Ukrainie obserwujemy niskie ceny energii, siły roboczej przy dobrym wykształceniu średniej kadry technicznej i infrastrukturze powoduje że firmy z Ukrainy są atrakcyjnymi partnerami dla importu towarów a także  zlecania podwykonawstwa.

Ryzyka wiarygodności partnerów  ukraińskich oraz słabości wymiaru sprawiedliwości można do pewnego stopnia ograniczyć podejmując określone kroki   zabezpieczające.

Progress Holding wesprze polskie firmy w sprawdzeniu wiarygodności ukraińskich klientów.

Na tym tle import z Ukrainy jest interesującym działaniem biznesowym dla polskich firm. Niezbędne jest ograniczenie występującego ryzyka,  budowanie relacji handlowych z kontrahentami ukraińskimi, zabezpieczanie swoich interesów. W tym zakresie Progress Holding może Państwu zapewnić wsparcie i pozyskanie stosownych  informacji, sprawdzimy nie tylko rzetelność, wiarygodność, ale również wypłacalność firmy z Ukrainy. Warto rozważyć umieszczenie  na rynku ukraińskim zamówień na podwykonawstwo.

Co warto importować z Ukrainy?

Tak zadane pytanie można skomentować, że godnymi rozważenia są produkty i usługi w których w dużym stopniu mieści się ludzka praca oraz energia. Ponieważ te komponenty są na Ukrainie tanie. Poza tym do grupy interesujących towarów z Ukrainy zaliczyć można  produkty rolne, drewno, surowce, wyroby przemysłu lekkiego, maszyny i urządzenia mechaniczne itp.

Produkty polskie mają dobra  renomę na Ukrainie stąd łatwiej jest eksportować na Ukrainę produkty ,,made in Poland,, Od 2018 roku większym popytem cieszą się produkty z segmentu ekonomicznego  ze względu na niższa siłę nabywczą obywateli ukraińskich. Równocześnie otwierają się możliwości na eksportowanie do Ukrainy technologii .

Polscy eksporterzy  dobrze spenetrowali rynek Ukraiński, jednakże również Słowacy, Czesi i Węgrzy coraz sprzedają coraz więcej towarów na Ukrainie. Zatem jest miejsce dla większej części polskich eksporterów. Poza tym  rynek jest dynamiczny i dotychczasowe mechanizmy już nie działają. Dlatego też należy stale poszukiwać najbardziej skutecznych rozwiązań, zarówno na polu eksportu jaki i importu z Ukrainy.

Import z Ukrainy może w pewnym stopniu zmniejszyć koszty  Państwa produkcji

Z drugiej strony zaawansowanie technologiczne polskich partnerów i wielkość polskiego rynku powoduje, że Polska  jest interesującym partnerem dla eksportu firm ukraińskich.

Rynek ukraiński jest chłonny w wielu dziedzinach, jednakże bardzo często kontrahenci wykazują brak zdolności finansowania importu. W tym przypadku Progress Holding posiada  pewne rozwiązania mogące wspomóc polskich eksporterów. Eksport na Ukrainę jest od lat znanym tematem, jednakże wiele polskich firm ma złe doświadczenie w tym zakresie (oszustwa,  bezprawne postępowanie itp.). Niestety w wielu przypadkach  przyczyną jest naiwne postępowanie polskich kontrahentów. Tym nie mniej istnieje możliwość sprawdzenia kontrahenta i częściowe zabezpieczenie się od tego typu ryzyka.

Jak sprawdzić  ukraińska firmę – Progress Holding może zebrać dane o  kontrahencie i przedstawić  historię jego współpracy z innymi kontrahentami.

Przed rozpoczęciem współpracy zawsze sprawdzamy dostawców ukraińskich w zakresie:

  • jakości towarów (akceptowalnej przez polskich nabywców),
  • wiarygodność podmiotu pod względem opanowania technologii i organizacji pracy,
  • stabilności dostaw towarów.

Dopiero po spełnieniu tych warunków podejmujemy się usług dystrybucyjnych. Stąd nasi ukraińscy kontrahenci maja dobry jakościowo towar i są w stanie stabilnie dostarczać go do polskich odbiorców.

Warto rozważyć eksport  towarów do Ukrainy lub import towarów ukraińskich.

Napiszcie do nas!

Artykuły spożywcze

Read More

Surowce

Read More

Artykuły przemysłowe

Read More
współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: