Proces pozyskania inwestora

1. Przygotowanie strategii - opis działalności i plan rozwoju

Pierwszym zadaniem Firmy, na drodze pozyskania kapitału, jest odpowiedz na pytanie czy właściciele Firmy gotowi są na przyjęcie nowego udziałowca/akcjonariusza i podzielenie się prawami i obowiązkami. Jeśli odpowiedz jest pozytywna to można przystępować do przygotowania dokumentacji. Dowiedz się więcej jak pozyskać inwestora – skontaktuj się z nami.

Pierwszym krokiem do sporządzenia dokumentacji jest określenie celów i sposobów ich osiągnięcia – na dobry początek przygotowania strategii. Dokument Strategii Firmy powinien zawierać: cele Firmy, opis sposobu funkcjonowania i zarabiania pieniędzy, opis produktów lub usług, ewentualne plany na import i eksport, opis sektora, konkurencji, sposób osiągnięcia celów, niezbędne nakłady sił i środków, precyzyjne określenie potencjału firm i, warunki rynkowe , potrzeby kapitałowe – ile funduszy potrzeba na realizację strategii, prognozy , opis kierownictwa i jego doświadczenia. Propozycja dla inwestora powinna być wyczerpująca i profesjonalnie przygotowana.

3. Sprawdzenie oryginalności strategii w porównaniu z firmami konkurencyjnymi.

Rozwój firmy opisany w strategii powinien być na tyle atrakcyjny, aby zainteresować potencjalnych inwestorów. Zwyczajowo inwestorzy oczekują, aby Firma rozwijała się szybciej niż sektor w którym funkcjonuje, aby zarząd był kompetentny i na tyle przedsiębiorczy, aby mógł rozwiązać ewentualne problemy. Planowany zwrot z kapitału powinien być atrakcyjniejszy niż osiągany przez konkurentów.

5. Przedstawienie projektu przed inwestorami

Należy starannie przygotować się do rozmów z inwestorami. Inwestorzy maja wiele spotkań z firmami i w lot wychwycą ważne kwestie. Jeśli są wątpliwości lub konflikt interesów ze strony Firmy to należy to zgłosić. Niedomówienia lub przemilczenie ważnych informacji będzie potraktowane jako chęć zmylenia inwestorów i drugiego spotkania może już nie być. Cień rzucony na wiarygodność Firmy od razu ją dyskredytuje.
Jeśli inwestorzy będą zainteresowani to zgłoszą pytania w celu uzyskania dodatkowych informacji. Następnie przychodzi czas na spotkania przedstawicieli funduszu z zarządem Firmy, projekt zostaje wstępnie zaakceptowany do finansowania i rozpoczyna się nad nim wspólna praca.

7. Negocjacje z inwestorami

Jeśli inwestor uzna, że w Firmę można zainwestować pieniądze, przechodzimy do następnego etapu – negocjacji, w których inwestor i władze Firmy ustalą warunki inwestycji. Chodzi w szczególności o określenie udziałów stron, ich praw i obowiązków, reprezentacji w kierownictwie Firmy, zasad wynagrodzenia kierownictwa oraz ustalenie ostatecznej ceny za jaką inwestor nabywa określony udział/akcje w Firmie. Uwaga – Firma musi być spółką kapitałową. W rzeczywistości, zarys głównych warunków oraz oczekiwana cena transakcji, uwzględnione są w umowie inwestycyjnej między stronami już na etapie due dilligence.

9. Pozyskanie funduszy i realizacja inwestycji

Po podpisaniu umowy inwestycyjnej następuje realizacja strategii. Następnie realizowana jest inwestycja w formie przekazania funduszy zgodnie z umową inwestycyjną.
Przedstawiony proces inwestycyjny, od chwili rozpoczęcia do momentu przekazania środków na konto spółki, trwa zwykle kilka miesięcy.
Aktywna postawa zarządu Firmy i sprawna współpraca z inwestorem wpływa znacząco na przyspieszenie tego procesu.
Sukces procesu pozyskania inwestora w dużej mierze zależy od:
• Jakości materiałów inwestycyjnych,
• Przygotowania przedsiębiorcy i zrozumienie przez niego całego procesu,
• Sposobu realizacji tego procesu,
• Szybkiej reakcji na zapytania inwestora,
• Profesjonalnych doradców

2. Wybranie konsultanta

W przygotowywaniu Strategii można skorzystać z usług konsultanta, jednakże to zarząd lub właściciele powinni utożsamiać się ze Strategią. Strategia powinna być traktowana przez Zarząd Firmy jak ich własna. Konsultant skoryguje poszczególne działania i dostosuje je do praktyki rynkowej. Zadaniem konsultanta jest spowodowanie, aby Firma zrozumiała główne zasady procesu pozyskania funduszy oraz przygotowanie dokumentacji zgodnie z praktyką rynkową.
Jak wybrać konsultanta? Najlepszym rozwiązaniem jest dobór konsultanta, który ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych spraw i osiągnięcia w doborze inwestorów i pozyskaniu finansowania. Konsultantem może być wyspecjalizowana firma, ale i księgowy, finansista czy kolega-biznesmen. Wynagrodzenie dla Konsultanta jest niewspółmiernie niższe niż korzyści otrzymywane od inwestorów.

4. Wybranie inwestorów wśród Funduszy, Aniołów Biznesu i inwestorów indywidualnych.

Inwestorzy na rynku finansowym dzielą się na klika grup:
Fundusze – Private Equity lub Venture Capital, Asset Management, fundusze branżowe
Aniołowie Biznesu – domy maklerskie, grupy inwestorów, przedsiębiorstwa z wyodrębnionym funduszem na inwestycje , osoby fizyczne
Pośrednicy – Biura Maklerskie i Doradcy Finansowi
Prywatni inwestorzy
Każda z tych grup ma określone cele i preferencje. Przed wyborem inwestorów należy sprawdzić czy profil inwestycji zgadza się z ich polityka inwestycyjną, kwota inwestycji odpowiada ich kryteriom i czy nie ma konfliktu interesów, np. finansowania konkurentów.
Najważniejszym aspektem “chodzenia po rynku w celu pozyskania funduszy” jest weryfikacja wyceny biznesu. Istnieje szereg metod wyceny biznesu, najczęściej stosowana, a zarazem odzwierciedlająca aktualną sytuację, jest wycena porównawcza w stosunku do innych podobnych firm lub firm publicznych. Metoda ta odzwierciedla ile teraz można zarobić bez liczenia przyszłych dochodów na papierze. Rozmowy z wieloma inwestorami pozwalają wycenę przedstawić w świetle wymagań rynku, co często może oznaczać dostosowanie się do wyceny obowiązującej na rynku.
Drugą sprawą jest zaznajomienie się z oczekiwaniami i preferencjami inwestorów. Na spotkaniu dowiemy się jakie są priorytety inwestora, na co zwraca uwagę i jakich biznesów szuka. Nawet jeśli nie zdecydujemy się na współpracę z inwestorem to nawiązaliśmy kontakt, który będziemy mogli odnowić w nadarzającej się ku temu okazji.

6. Badanie firmy przez inwestorów - due dilligance

Na tym etapie inwestor przeprowadza badanie firmy (zwane due dilligence), obejmujące analizę biznesu, audyt finansowy i prawny, analizę organizacyjną. Wymaga to udostępnienia wielu niezbędnych informacji. W procesie due dilligence bierze udział kierownictwo Firmy.

8. Podpisanie umowy inwestycyjnej

Jeśli negocjacje i due dilligence zakończą się pomyślnie przychodzi czas na podpisanie umowy i do firmy trafia przewidziany kapitał.
W niektórych przypadkach wejście kapitałowe przyjmie formę prostego podniesienia kapitału zakładowego w Firmie. Mogą być tu jednak wykorzystane inne sposoby tegoż wejścia. Jednym z najbardziej popularnych jest stworzenie nowej spółki i wniesienie do niej aportem firmy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę z jednej strony, oraz gotówki przez inwestora z drugiej strony.

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: