Pozyskanie kapitału i inwestora

W ostatnich latach, zwiększyła się konkurencja o pozyskanie długoterminowych inwestycji, istnieje potrzeba znalezienia nowych źródeł finansowania. W przeciwieństwie do już istniejących zasad i metod podziału sektorowego i regionalnego inwestycji, wzrasta potrzeba finansowania poszczególnych projektów od funduszy celowych i osób fizycznych.

Dowiedz się jak pozyskać kapitał, jak pozyskać pieniądze na rozwój – napisz do nas

Ponieważ głównym a czasami jedynym kryterium oceny skuteczności projektów jest ich rentowność, dlatego też najważniejszym czynnikiem składowym są dochody uzyskane z wdrożenia projektu. Projekty wymagają kompleksowego badania, dokładnej kontroli i wykwalifikowanej wiedzy, jasnego podziału ryzyka inwestycyjnego wśród wszystkich uczestników projektu.

Istnieje kilka warunków, przy spełnieniu, których, można namówić inwestora lub kredytodawcę do wzięcia udziału w projekcie.

  • W wyniku badania projektu stwierdzono, że pożyczkodawcy zapewniają rentowność i opłacalność projektu. W takim przypadku, może uczestniczyć w projekcie, nawet przy niskiej zdolności kredytowej wraz z innymi uczestnikami projektu.
  • Analiza potwierdza, że przewidywane przepływy pieniężne z projektu umożliwiają spłatę długu.
  • Analiza sytuacji finansowej spółki-kredytobiorcy potwierdza wysoką ocenę i zdolność do terminowej spłaty zadłużenia.

Progress Holding gotowy jest przeprowadzić odpowiednie analizy i przygotować wszystkie niezbędne materiały do ​​skutecznego pozyskania dodatkowego kapitału lub partnera – wspólnika.

Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: