Księgowość pełna czy uproszczona – co wybrać?

To pytanie zadaje sobie większość początkujących przedsiębiorców. Wybór do prostych nie należy ze względu na wady, zalety danej formy i towarzyszących im ograniczeń.

Poniżej postaramy opisać oba rodzaje dając czytelny obraz kiedy każda z nich ma odpowiednie zastosowanie wraz z cechami temu towarzyszącymi.

Księgowość uproszczona

Księgowość ta może być stosowana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przez spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Zastrzega się jednak, że przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych firmy za poprzedni rok podatkowy nie były większe od 2 mln euro w walucie polskiej.

Księgowość uproszczona występuje w 3 formach:

– karta podatkowa: polega na płaceniu stałej, określonej kwoty każdego miesiąca. Jej wysokość zależna jest od ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia swojej działalności, ilości pracowników i typu działalności. Odpowiednią stawkę podatku wyczytuje się z przeznaczonej do tego tabeli.

– ryczałt ewidencjonowany: polega na płaceniu określonej stawki zależnej od wielkości przychodu.Stawki ryczałtu są znacznie mniejsze niż zwykle stawki podatku, jednak płatność wynika z wielkości sprzedaży. Nie ma tu znaczenia czy firma uzyskała jakikolwiek zysk.

– książka przychodów i rozchodów: prosta i najpopularniejsza metoda obliczania podatku, polegająca na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze oraz płaceniu podatku od różnicy. Podatek jest wyższy niż w przypadku ryczałtu, w zależności od stawki i poziomu dochodu. Jego dużym plusem jest brak obowiązku zapłaty, gdy nie uzyskuje się zysku.

Księgowość pełna

Pełna księgowość używa systemu podwójnego, ewidencjonuje się dosłownie każdą kwotę przepływającą przez firmę. Chodzi tu o wpływy do kasy, przelewy bankowe, kredyty, płatności za towary/usługi itp. Rejestrowane są również operacje bezgotówkowe, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe. Przykładem może być utrata wartości środka trwałego lub groźba wypłaty odszkodowania.

Pełna księgowość, określana również jako księgi handlowe lub księgi rachunkowe, musi być prowadzona przez firmy, w tym spółki z o.o., spółki akcyjne oraz kapitałowe (bez względu na formę prowadzonej działalności), które osiągały przychody za ubiegły rok w wysokości co najmniej 2 mln euro w walucie polskiej, a także przez określone podmioty, w tym spółki handlowe, określone jednostki organizacyjne (np. banki), ubezpieczycieli, gminy, powiaty oraz województwa.