Dbamy o dobre relacje z klientami – bezpłatne usługi towarzyszące

Często tak się składa, że we współpracy z klientem wynikają sprawy , które nie łączą się bezpośrednio z naszą umowa lub uzgodnionym zawczasu zakresem prac. W takich przypadkach staramy się klientowi maksymalnie pomóc i rozwiązać zaistniałe problemy.

Szczególnie dotyczy to klientów zagranicznych. Służymy wtedy pomocą w miarę naszych możliwości. Spotykamy gości na lotnisku, odbieramy dokumenty, przysyłamy listę  wyższych uczelni w których można kontynuować naukę, przygotowujemy i składamy wnioski o uzyskanie zezwolenie na pracę. Staramy się zrobić dla klienta wstępny research, zbadać potencjał obranego przez niego celu, aby sprawdzić czy jest to dla niego opłacalne. Aby zapewnić usługi na jak najwyższym poziomie kontaktujemy się również z ekspertami z innych dziedzin, chcemy spojrzeć na sprawę z każdej możliwej strony.

W każdym przypadku kierujemy się obowiązującym prawem.    

Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: