Zakładanie spółek dla przedsiębiorców, obsługa po rosyjsku

Polska należy do stabilnych i dynamicznie rozwijających krajów w Europie, jest szóstą gospodarką UE.

Polska plasuje się na 39 miejscu z 189 krajów pod względem swobody prowadzenia działalności gospodarczej i komfortu prowadzenia biznesu dla przedsiębiorców.

  • Będąc właścicielem firmy w Polsce, można działać w całej UE. W takim przypadku firmajest zwolniona z opłat celnych i automatycznie staje się członkiem europejskich programów kredytowych i wspomagania biznesu.
  • Członkowie zarządu polskiej firmy, mogą uzyskać roczną wizę z prawem do pracy, co daje możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt (karty czasowego pobytu), a następnie stały pobyt i obywatelstwo Polski dla siebie i członków rodziny.
  • Dzieci członków zarządu mogą ubiegać się o bezpłatną edukację w EU.
  • Możliwość uzyskania dotacji i grantów unijnych na rozwój firmy.
  • Optymalny system podatkowy w porównaniu z innymi krajami europejskimi – w Polsce, podatek dochodowy CIT wynosi 19%, podczas gdy w Niemczech – 30%, Węgrzech – 20,6%, Estonii – 21%.

Poznaj jak zakładać spółki dla cudzoziemców, jak tanio założyć spółkę, jakie są uwarunkowania prowadzenia działalności w Polsce – napisz do nas

Jakie dokumenty należy zgromadzić, aby otworzyć firmę, faktycznie niezbędny jest tylko ważny paszport założyciela, a cała procedura trwa około miesiąca. Do podstawowych etapów założenia firmy należą:

  • Podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego, która zawiera podstawowe informacje (imię i nazwisko oraz adres osoby, działalność, liczba akcjonariuszy. Możliwe jest także założenie firmy przez internet, lecz z oganiczonym zakresem działalności.
  • kapitał spółki – w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej wymagany jest stosunkowo niewielki kapitał (około 1250 euro), niskie koszty operacyjne firmy – od 150 euro miesięcznie. Koszty notarialne Rejestracji około 500 euro.
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestr spółek jest prowadzony przez Sąd Gospodarczy (KRS).
Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: