Usługi dystrybucyjne

Progress Holding  świadczy usługi dystrybucyjne dla firm polskich,  ukraińskich i  firm z innych krajów WNP. Posiadamy kontrahentów z szeregu dziedzin z Polski i Ukrainy, z którymi współpracujemy od lat. Na tej podstawie możemy potwierdzić, że część z naszych kontrahentów są firmami godnymi  polecenia, szanującymi swoja reputację. Szczególnie dobre kontakty Progress Holding posiada  z firmami z sektorów:  produkcji żywności, IT, budownictwa,

Co importować z Ukrainy, towary z Ukrainy  – polscy przedsiębiorcy często zadają te pytanie

Z uwagi na zróżnicowanie rynków,  handel Polska Ukraina posiada duży potencjał. Niskie ceny energii, siły roboczej przy dobrym wykształceniu i infrastrukturze powoduje że Ukraina jest atrakcyjnym partnerem dla importu towarów, zlecania podwykonawstawa. Ryzyka wiarygodności partnerów  ukraińskich oraz słabości wymiaru sprawiedliwości można do pewnego stopnia ograniczyć podejmując określone kroki   przygotowawcze. Na tym tle import z Ukrainy jest interesującym obszarem dla polskich firm. Niezbędne jest ograniczenie występujących ryzyk, i budowanie relacji handlowych z kontrahentami ukraińskimi. W tym zakresie Progress Holding może Państwu zapewnić wsparcie i przygotowanie odpowiednich informacji. Warto rozważyć umieszczenie  na rynku ukraińskim zamówień na podwykonawstwo.

Co warto importować z Ukrainy? Tak zadane pytanie można skomentować, że godnymi rozważenia są produkty i usługi w których w dużym stopniu mieści się ludzka praca oraz energia. Ponieważ te komponenty są  tanie w Ukrainie. Poza tym  do grupy interesujących towarów z Ukrainy zaliczyć można  produkty rolne, drewno, surowce itp.

Import z Ukrainy może w pewnym stopniu zmniejszyć koszty  Państwa produkcji

Z drugiej strony zaawansowanie technologiczne polskich partnerów i wielkość polskiego rynku powoduje, że Polska  jest interesującym partnerem dla eksportu firm ukraińskich.

Rynek ukraiński jest chłonny w wielu dziedzinach, jednakże bardzo często kontrahenci wykazują brak zdolności finansowanie importu. W tym przypadku Progress Holding posiada  pewne rozwiązania mogące wspomóc polskich eksporterów. Eksport do Ukrainy jest znany tematem od lat, jednakże wiele polskich firm ma złe doświadczenie w tym zakresie (oszustwa,  bezprawne postępowanie itp.). Niestety w wielu przypadkach  przyczyną jest naiwne postępowanie polskich kontrahentów. Tym nie mniej istnieje możliwość sprawdzenia kontrahenta i częściowe zabezpieczenie się od tego typu ryzyka.

 Jak sprawdzić  ukraińska firmę – Progress Holding może zebrać dane o  kontrahencie i przedstawić  historię jego współpracy z innymi kontrahentami.

Produkty polskie mają dobra  renomę na Ukrainie stąd łatwiej jest eksportować na Ukrainę produkty ,,made in Poland,, Od 2015 roku większym popytem cieszą się produkty z segmentu ekonomicznego   ze względu na niższa siłę nabywczą obywateli ukraińskich. Równocześnie otwierają się możliwości na eksportowanie do Ukrainy technologii  – tańszej niż w Zachodniej  Europie.

Polscy eksporterzy  dobrze spenetrowali rynek Ukraiński, jednakże Słowacy, Czesi i Węgrzy coraz więcej sprzedają towarów na Ukrainie. Zatem jest miejsce dla większej części polskich eksporterów. Poza tym  rynek jest dynamiczny i dotychczasowe mechanizmy już nie działają. Dlatego też należy stale poszukiwać najbardziej skutecznych rozwiązań.

Przed rozpoczęciem współpracy zawsze sprawdzamy dostawców ukraińskich w zakresie:

  • jakości towarów (akceptowalnej przez polskich nabywców),
  • wiarygodność podmiotu pod względem opanowania technologii i organizacji pracy,
  • stabilności dostaw towarów.

Dopiero po spełnieniu tych warunków podejmujemy się usług dystrybucyjnych. Stąd nasi ukraińscy kontrahenci maja dobry jakościowo towar i są w stanie stabilnie dostarczać go do polskich odbiorców.

Warto rozważyć eksport  towarów do Ukrainy.    Zapraszamy do współpracy!

cereals-2437808_640

Artykuły spożywcze

Czytaj Więcej
kolos1

Artykuły przemysłowe

Czytaj Więcej
współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: