Pozyskanie klienta na Ukrainie, eksport na Ukrainę, klienci z Ukrainy

Wiele lat pracy z  rynkiem ukraińskim pozwoliło nam na zbudowanie zaufanych kontaktów ukraińskich kontrahentów. Długi okres pracy na rynku  ukraińskim umożliwił  wypracowanie skutecznych technologii pozyskiwania kontrahentów.

Nasze metody zdobywania klientów polegają na następującej sekwencji działań:

  • przygotowanie oferty i prezentacji
  • praca z bazami danych firm – przedmiotu zainteresowania polskich kontrahentów
  • organizacja spotkań i rozpoczęcie negocjacji nt dostaw towaru lub usługi.

Co może zrobić samodzielnie eksporter aby lepiej przygotować się do sprzedaży towarów lub usług? Przede wszystkim eksporter powinien zebrać materiał statystyczny, zebrać dane dotyczące eksportu, jego struktury, głównych graczy na rynku docelowym. Można zidentyfikować nisze rynkowe, gdzie konkurencja nie jest tak duża.

Znajdź wiarygodnego klienta na Ukrainie – napisz do nas i dowiedz się więcej.

Progress Holding zajmuje się analizami nad tendencjami na rynkach lokalnych, które mogą mieć wpływ na popyt na produkty Waszej firmy. Ponadto, możemy wskazać konkurentów – zarówno lokalnych jak i zagranicznych.

Pomagamy zdefiniować wymagania nowych rynków, wymagania wobec towaru. Rynek ukraińskim posiada swoją specyfikę. Poleganie na jednym kraju może stać się zagrożeniem w przypadku zmian w popycie, wprowadzenie dodatkowych wymogów lub ograniczeń na danym rynku. Do naszych obowiązków należy sprawdzenie, czy produkt Państwa firmy spełnia standardy rynku oraz wymagania certyfikacyjne.

Kolejnym działaniem jakim zajmuje się Progress Holding to analiza konkurentów. Dlatego też zanim planujecie wejść na rynek, konieczne jest, zbadanie i zidentyfikować silnych i słabych stron produktu. Na przykład, niska cena prawie nigdy nie zrekompensuje niskiej jakości.

Umiemy ocenić przygotowanie firmy planującej sprzedawać swoje produkty lub usługi w innych krajach. Niezbędne jest posiadanie odpowiednich zasobów organizacyjno – finansowych do zdobycie innych rynków. Należy również rozważyć, czy firma ma wystarczającą zdolność produkcyjną do zaspokojenia popytu na eksport, ponieważ niedobór towarów może prowadzić do niepożądanych opóźnień w dostawach.

Chętnie wesprzemy Państwa działania.

Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: