Dbamy o dobre relacje z klientami – bezpłatne usługi towarzyszące

Zawsze tak się składa, że we współpracy z klientem wynikają sprawy , które nie łączą się bezpośrednio z naszą umowa lub uzgodnionym zawczasu zakresem prac. W takich przypadkach staramy się klientowi maksymalnie pomóc i rozwiązać zaistniałe problemy.

Szczególnie dotyczy to klientów zagranicznych. Służymy wtedy pomocą w mirę swoich możliwości. Spotykamy gości na lotnisku, odbieramy dokumenty, przysyłamy listę  wyższych uczelni w których można kontynuować naukę, przygotowujemy i składamy wnioski o uzyskanie zezwolenie na pracę. Kontaktujemy z ekspertami z innych dziedzin.

W każdym przypadku kierujemy się obowiązującym prawem.    

Masz jakieś uwagi ?

Napisz do nas !

współpracuj z nami.

Wybierz opcję z listy poniżej: